Porównaj oferty

Polityka Przetwarzania Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych (zwanego „RODO”), informujemy, iż administratorem danych osobowych przekazanych osobiście, za pośrednictwem korespondencji tradycyjnej, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej (za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronach i portalach internetowych), które to dane obejmują:
1) imię i nazwisko;
2) adres korespondencyjny;
3) adres poczty elektronicznej;
4) numer telefonu;
jest LD RIVIERA sp. z o.o. Sp. K. należąca do Locuss Group
Dane osobowe, które zostaną przekazane, będą wykorzystywane do przedstawiania ofert i informacji dotyczących nieruchomości oferowanych na sprzedaż lub wynajem przez Locuss Group.
Przekazanie wspomnianych danych osobowych jest dobrowolne. Mogą one podlegać utrwaleniu, profilowaniu (w celu przedstawienia najlepszej oferty), usuwaniu lub niszczeniu przez Administratora Danych Osobowych. Podstawą ich dalszego przetwarzania jest wyrażona zgoda, która może być cofnięta w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody.
Osoby przekazujące dane osobowe mają prawo żądać od Administratora Danych Osobowych:
– dostępu do swoich danych osobowych
– informacji dotyczących celu, zakresu, sposobu i form przetwarzania danych osobowych
– sprostowania danych osobowych
– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
– przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.
Aby skorzystać z tego prawa należy złożyć wniosek do Administratora Danych Osobowych na adres kontaktowy: dane@locussgroup.pl
Jeśli osoby przekazujące dane osobowe uznają, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych narusza przepisy prawa, mogę wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).